English
تاریخ بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۴
 
چهارشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۴, ۰۶:۴۱

الگوی مصرف بهینه آب

الگوی مصرف بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب به شرح زیر اعلامشد:
جدول استاندارد مصرف آب آشامیدنی براساس ۱۳۰ لیتر برای یک نفردر روز
ـ استحمام ۴۳ لیتر نظافت خانه و آبیاری باغچه ۵/۸ لیتر
ـ دستشویی ۲۶ لیتر کولر و تهویه ۵/۴ لیتر
ـ لباسشویی ۵/۱۷ لیتر آشامیدنی و غیره ۵/۴ لیتر
ـ پخت و پز ۱۳ لیتر ظرفشویی ۱۳ لیتر
ـ جمع کل ۱۳۰ لیتر در روز
رروش هایی که در خانه، محل کار و یا در سطح شهر می توان اینالگو را پیاده کرد، به شرح زیر پیشنهاد می شود:
موقع مسواک زدن شیرآب تصفیه شده را باز نگذارید.
آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن (سردوش مصرف) تعویضکنید.
برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از روشآبیاری قطره ای استفاده کنید.
برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کمتر از ۵دقیقه برسانید، با این روش ماهیانه حدود ۴۰۰۰ لیتر آب صرفه جویی خواهد شد.
بهتر است برای شستن سبزی ها ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید وسپس آب بکشید.
از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذاییمنجمد استفاده نکنید، برای آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد، آن را در هوای آزاد قراردهید.
هنگام استفاده از دستشویی شیر آب را به طور مداوم بازنگذارید. چون جریان دایم آب موجب هدرروی آن می شود.
اگر دوش حمام شما در کمتر از ۲۰ ثانیه یک ظرف چهارلیتری رابتواند پر از آب کند در آن صورت حتماً آن را با یک سردوش کاهنده مصرف عوض کنید.
برای نظافت حیاط به جای مصرف آب، بهتر است از جارو استفادهشود.
تمام شیلنگ ها، اتصالات و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تااز نشتی آب جلوگیری شود.
لوله های آب منزل خود را عایق بندی کنید، عایق کاری لوله هایگرم، روشی است که هدر رفتن آب را قبل از خروج آب گرم کاهش می دهد.
لوله های آب گرم را عایق بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم بهشیر آب، لازم نباشد آن را بی دلیل باز بگذارید.
ماشین های لباسشویی معمولاً مقدار زیادی آب مصرف می کنند. بنابراین صبر کنید تا مقدار لباس های کثیف به اندازه ظرفیت کامل ماشین برسد.
یک بطری پر از آب یا یک کیسه نایلونی پر از شن و کاملاًدربسته را در مخزن آب توالت فرنگی و یا فلاش تانک قرار دهید تا مصرف آب را در هربار کشیدن سیفون کاهش دهید.
آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچال نگهدارید تا هرگاهکه یک لیوان آب خنک می خواهید، مجبور نباشید شیر آب را برای مدت زیادی باز بگذارید.
برای نوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را به مدت زیادی بازبگذارید تا خنک تر شود، بهتر است ابتدا چند قطعه یخ در لیوان قرار دهید و سپس شیرآبرا باز کنید.
به کودکان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، آب را هدرندهند.
به جای شستن خودرو با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می تواناستفاده کرد.
اکنون که کمبود آب در شهر احساس می شود لزومی به شست و شویپیاده روی مقابل مغازه و منزل نیست.
هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیهشده استفاده نکنند.
زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل های منزل هستید با شنیدنصدای زنگ تلفن یا زنگ در، ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها پاسخ دهید.
تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود.
باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیریشود.
نصب کولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری ازنشت آب کولرهای آبی، باعث صرفه جویی زیاد در مصرف آب می شود.
زمانی که به مسافرت می روید، ضروری است شیر فلکه بعد از کنتورآب را ببندید تا از وقوع هرگونه حادثه پیشگیری شود.
در مراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیتمنابع آب و روش های صرفه جویی آن را آموزش دهیم.
هرگونه اتلاف قابل توجه آب را (شکستگی لوله ها، باز بودن لولهها، هدرروی آب در هر نقطه) به مرکز ارتباطات مردمی (تلفن ۱۲۲ ) اطلاع دهید.
تعویض واشر شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب، کار دشواری نیست.