گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

تست اسلایدر محصولات و محصولات مرتبط

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

نکات مهم فصل زمستان و یخبندان جهت سالم ماندن کنتور
[ تعداد بازدید : ۷۰۳ ]
عنوانشمارهنوع
  مناقصه
  مناقصه
94/9 مناقصه
94/8 مناقصه
94/7 مناقصه
94/6 مناقصه
93/4 مناقصه
93/3 مناقصه
93/2 مناقصه
93/1 مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.