گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

[ تعداد بازدید : ۹۷ ]
[ تعداد بازدید : ۶۴ ]
صفحه ۱ از ۲ ۲
عنوانشمارهنوع
99/8 مناقصه
99/7 مناقصه
99/6 مناقصه
99/3 مناقصه
99/2 مناقصه
99/1 مناقصه
98/48 مناقصه
98/47 مناقصه
98/46 مناقصه
98/45 مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.