• شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران Translate

  [[ Translate ]]

  • حوزه مدیرعامل Translate

   [[ Translate ]][[ Translate ]]

   • معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر مدیریت آمار، برنامه و بودجه Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر پژوهش و بهبود بهره وری Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر بهره وری منابع انسانی Translate

     [[ Translate ]]

   • معاونت درآمد و امور مشترکین Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر درآمد و وصول مطالبات Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر امور مشترکین Translate

     [[ Translate ]]

    • گروه خدمات رایانه ای مشترکین Translate

     [[ Translate ]]

   • معاونت نظارت بر بهره برداری Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر کنترل کیفیت بهداشت آب و فاضلاب Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر بهره برداری از تأسیسات آب Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب Translate

     [[ Translate ]]

    • گروه انرژی و سیستم های هوشمند کنترل از راه دور Translate

     [[ Translate ]]

    • دفتر مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد Translate

     [[ Translate ]]

   • معاونت مالی و پشتیبانی Translate

    [[ Translate ]]

   • معاونت مهندسی توسعه Translate

    [[ Translate ]]

    • دفتر فنی و خدمات مهندسی Translate

     [[ Translate ]]

    • امور اجرایی طرح های آب و فاضلاب Translate

     [[ Translate ]]

   • قائم مقام مدیرعامل Translate

   • دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیریت ناحیه 1 Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیریت ناحیه 2 Translate

    [[ Translate ]]

   • مدیریت ناحیه 3 Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر قراردادها و امور بازرگانی Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی Translate

    [[ Translate ]]

   • دفتر حراست و امور محرمانه Translate

    [[ Translate ]]

Name and FamilyPhoneFaxEmailAddress
88244182   
88260063-488275875  
    
    
  h.maghsoudi@t3ww.tpww.ir 
    
8828062888280634p.heidarifar@t3ww.tpww.ir 
    
    
    
    
8827587488275874  
8826007888260078  
    
    
    
8828854688275876  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  a.mozafari@t3ww.tpww.ir 
    
    
    
    
    

Categorized Staff List

No item(s) found.
To receive newsletter please enter your e-mail.