پرسش های رایج

فهرست گروه بندی ها

عمومی

در صورتی که منزل خالی از سکنه به مدت طولانی باشد، مشترک برای گرفتن قبض آب بها بایستی به کجا مراجعه نماید ؟

در صورتی که ملک به هر دلیل توسط مالک خالی از سکنه باشد، مشترک می تواند به منظور جلوگیری از خسارت های احتمالی  ناشی از شکستگی کنتور یا نشتی لوله و یا نشت از توالت فرنگی و یا غیره ضمن مراجعه به نواحی خدمات مشترکین، درخواست قطع موقت انشعاب را نمایند،از این بابت نیز هزینه ای پرداخت نخواهد شد.

 بدیهی است در صورت مراجعه مجدد ساکنین، بنا به درخواست مجدد مشترک نسبت به وصل انشعاب اقدام خواهد شد.

سازمان آب انشعاب نصب نموده اما تا کنون بابت آسفالت ترانشه(محل حفاری) اقدام صورت نگرفته ؟

مشترکین می توانند جهت آسفالت و مرمت معابر از نواحی یا مناطق شهرداری پیگیری نمایند، از آنجایی که در زمان اخذ مجوز حفاری هزینه ای بابت مرمت به شهرداری پرداخت می شود لذا بنا بر ضوابط و مقررات، آسفالت معابر و محل حفاری شده به عهده شهرداری مناطق بوده و آب و فاضلاب هیچ گونه مسئولیتی به عهده ندارد.

برای خرید انشعاب چه مدارکی لازم است ؟

متقاضی انشعاب می تواند با در دست داشتن مدارک ثبت اعم از سند مالکیت یا بنچاق نسبت به خرید انشعاب اقدام نمایند.

در صورت اعتراض به مبلغ قبض آب بها چه اقدامی باید انجام داد ؟

با در دست داشتن قبض آب بها به نواحی مربوطه مراجعه کرده سپس فرم درخواست بازدید را پر کرده که ظرف 48 ساعت کارشناسان مربوطه به محل مراجعه میکنند.

از چه زمانی باید برای کد 9 اقدام کرد ؟

مشترکین محترم می توانند پس از اتمام عملیات بنایی نسبت به اصلاح کد کاربری خود اقدام نمایند.

علت افزایش هزینه آب بها چیست ؟

نرخ آب بها در سال 88 و 89 هیچ تغییری نکرده و قبوض آب بها بر اساس تعرفه سال 83 محاسبه و اعمال می شود.و از آنجایی که میزان مصرف مجاز هر واحد در روز 6 لیتر می باشد لذا مصرف بیش از حد مجاز مشمول هزینه مازاد الگوی مصرف می شود.


ارسال پرسش

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

پیگیری