ارتباط با مدیران

رسانه جدید

فرید ظهیری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
 • 88260063-4
 • 320-1
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

محمد صادق اسدی

قائم مقام
 • 88244182
 • 330
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدعلی موسوی

معاونت بهره برداری
 • 88260087
 • 202
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

حسین خانی

معاونت مالی و پشتیبانی
 • 882758869
 • 200
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

جهانگیر اسپه پور

معاونت درآمد و امورمشترکین
 • 88275874
 • 100
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

مهدی سلیم نیا

معاونت مهندسی توسعه
 • 88243716
 • 102
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدعلی حسین زاده

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
 • 88280634
 • 300
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدامید میرعبداللهی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
 • 88280632
 • 411
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

حمید عظیمی

مدیریت ناحیه ١ آب و فاضلاب منطقه ٣
 • ٦٦٩٠٥٥٧٧
 • خیابان کارگر_ روبروی پارک لاله_ جنب کوچه شهید علی مصری
رسانه جدید

محمدحسین زندی

مدیریت ناحیه ۲ آب و فاضلاب منطقه ٣
 • ٤٤٠٥٥٨٩٣
 • خیابان آیت اله کاشانی_ خیابان شهید الهی_ بین گلهای اول و دوم_ کوچه چهارم
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.