ملاقات با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

به اطلاع مشترکین محترم می رساند؛ به منظور ملاقات با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران که در روزهای سه شنبه هرهفته برگزار می شود.

خواهشمنداست؛ جهت ثبت نام با شماره تماس 88288542 روابط عمومی تماس حاصل فرمائید..

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران