شهروند گرامی

باسلام و احترام

دعوت می شود با شرکت در مسابقه مجازی علاوه بر افزایش اطلاعات عمومی خود، با پاسخگویی از جوایز ارزنده ما بهره مند شوید.

برای شرکت در مسابقه فرهنگی فقط ؛ عددپاسخ صحیح را به شماره 200003122 ارسال فرمائید. 

  در فصل تابستان ورود کولرها به مجموع مصارف انرژی خانگی حدود 30 درصد مصرف آب را افزایش می دهد.

رعایت کدامیک از اصول زیر می تواندمنجربه کاهش میزان مصرف آب در کولر شود؟

1- باز بودن دوطرف کولر

2- تناسب اندازه، کولر با ظرفیت ساختمان

3- سرویس هر پنج سال یکبار کولر

4-پوشش سرتاسری کولر

منبع :برای یافتن پاسخ اینجا کلیک کنید.