اخبار

وقتی زنگ ها به صدا در می آید!

وقتی زنگ ها به صدا در می آید!

برداشت اول: طومار شهر در هم می پیچد.زمین بسان هندوانه ای که به جسم سختی برخورد کرده باشد،به یکباره قاچ می خورد.

نفیر امواج سهمگین ترس فضای شهر را در می نوردد.ساختمان ها یکی پس از دیگری فرو می ریزدونگاه ها در میان زندانی از قراضه های آهن و سنگ ناباورانه،روزنه ای برای زندگی جستجو می کند.

صدای مهیب انفجاروبه دنبال آن کوره هایی از آتش و دود ،بسان اژدهایی زمین را بلعیده وتاقلب آسمان زبانه می کشد ،در پی آن سیلاب هایی خروشان از چهار سوی شهر به هم پیوسته وآنچه برجا مانده را در گردابی فروشسته وبه کام نیستی می کشاند.

برداشت دوم:شهریکپارچه در سکوت نیمه شب غرق است.در سوسوی چراغ های دو طرف بزرگراه هنوز اتومبیل هایی در رفت وآمدند وهنوز می توان ردپای هیاهوی کلان شهر ی10و12 میلیونی را به وضوح دید.

همه چیز حتی در شب ،نمادی از پیشرفت و تکنولوژی دارد ورسم پیشرفت ،زرق وبرق است وعادت به آنها که وابستگی را به دنبال دارد و رفته رفته دامنه امکانات را به الزامات بدیهی، مبدل می سازد.

  چرخیدن هر دو سوی این سکه درآنی ممکن است،هیچ جادویی نمی تواند زمان را به عقب باز گرداند .اما تابلوتقدیربه سرپنجه تدبیر معجزه ای را می ماند ،بی بدیل که طرح ورنگش به انتخاب ماست اگر..

 

                                             

زیر ذره بین

مدتی پیش در کمال ناباوری شنیدیم، "بازدید به موقع کارشناسان فنی وناحیه سه ،آبفای منطقه سه ، پرده از حفاری غیر اصولی شهرداری منطقه پنج در بزرگراه آبشناسان برداشت".واین کشف قریب الوقوع زمانی روی دادکه درپی اجرای عملیات احداث پل آبشناسان بر روی بزرگراه شهید ستاری توسط شهرداری وحفاری در حریم لوله 900 میلی متری خروجی مخزن80 کارشناسان ،با وضعیت برهنگی تاسیسات شبکه آبرسانی مواجه ونسبت به رفع تجاوز عوامل شهرداری در محدوده مذکور با خاک ریزی مجدد در محل حفاری ها ،از بروزحادثه احتمالی جلوگیری به عمل آوردند.

                                     مانور زلزله ناحیه 3 منطقه 3

نکته قابل تامل در ماهیت بروز این رخداد که به موقع" زنگ هشدارخطر آن زیر گوش مسوولان آبفای منطقه سه به صدا در آمد"؛  آن است که با توجه به شرایط وموقعیت بغرنج قرارگیری کلان شهر پیچیده تهران بر روی گسل های متعدد ،خطرات وپیش بینی های رسمی وغیر رسمی مبنی بر بروز زلزله که از یک سو تهدیدی جدی وغیر قابل انکار برای شهر و خیل شهروندان محسوب شده واز سوی دیگر علی رغم امکانات پیشرفته امروزی ،عدم تطابق همین امکانات با الزامات محیطی ونبودماهوی مدیریت متمرکز ومتبحر بحران ،مجموعه های خدمات شهری رادر حل این معما دو صد چندان با بن بست روبروساخته است،چگونه هنوز مسوولان امر با تکیه بر عصای پوسیده وتوسل به تئوری "بگذار وبگذر"تلاش می کنند مسوولیت را از گردن خود برداشته ودر برهوت رها سازند.

پرسش مهم وتامل برانگیز این است ؛ اگر این بازدید اتفاقی ویا حتی حساب شده صورت نمی پذیرفت به علت نبود امکان( ساپورت) مطلوب برای حفاظت لوله ها ،با ادامه عملیات و وقوع  هرحادثه ای بویژه زلزله،  آیادامنه تخریب وآسیب رسانی به دلیل غفلت ،بی اطلاعی از جزییات رویداد وسردرگمی ناشی از وسعت حوادث احتمالی افزایش نمی یافت وبه همان نسبت کمک رسانی به موقع وموثر بامشکلات متعدد مواجه نمی شد؟!

 

  فکربکر

"پیتر درکر"از اندیشمندان روش های نوین مدیریت معتقد است:"بهترین راه پیش بینی آینده ،ساختن آن است".وازقضا "مهندس حمید عظیمی"مدیر ناحیه سه بهره برداری وامور مشترکین آبفای منطقه سه به اتفاق وهمراهی تیم همکاران خود با طرح وابداع مانوردر محدوده بحران خیز مذکور،تلاش کردند سناریوی غیرواقعی وشاید تاحدودی تصنعی را در فضایی حقیقی ترسیم وبا اهدافی بدین شرح به اجرا درآورند:

1-      بررسی و ارزیابی اثرات وکارایی برنامه های آمادگی ومقابله در شرایط اضطراری

2-      افزایش وارزیابی مهارت ها وکارایی همکاران در شرایط اضطراری

3-      شناخت نقاط قوت وضعف ناحیه

4-      شناخت تهدید ها وفرصت ها در شرایط اضطراری

5-      ارزیابی میزان کارایی تجهیزات وماشین آلات

6-      افزایش سطح تعاملات درون سازمانی

7-      کنترل تاسیسات در محدوده عملیاتی

8-      کاهش تبعات ناشی از قطع آب به علت حوادث احتمالی در محدوده عملیات شهرداری(تقاطع غیر هم سطح ستاری-آبشناسان)

    سناریوی مانورناحیه سه توسط مهندس عظیمی به ارایه دقیق وجزء به جزءدرنشستی محرمانه وتنها باحضور" مهندس سید عباس موسوی"مدیریت منطقه ،معاونان ومدیران روابط عمومی وحراست پرداخت و با رهنمودهای مهندس موسوی و تصویب کمیته بحران ، جزییات اجرای طرح؛ بررسی وبرنامه ریزی شده ومقرر می شود بدون تعیین وقت مشخص همگی درموقعیت آمادگی یک بحران حقیقی قرار گیرند.

  

  روایتی از بحران

مطابق سناریوی مذکور،زلزله ای فرضی ساعت 24 روز چهارشنبه سی ام تیرماه به وقوع پیوست که منجربه بروز حادثه بر روی تاسیسات وبال شرقی خروجی مخزن 80 واقع در تقاطع ستاری وآبشناسان شد.درپی این رویداد با در نظر گیری آبزدگی در چند مسیر از شبکه وبه علت آبزدگی زیاد در محدوده ذکر شده ،گروه امداد با حضور به موقع ،نسبت به قطع خطوط لوله 900 میلی متری بال شرقی مخزن 80 که در کمتر از 17 دقیقه به طول انجامید ،ومنجر بهقطع آب وکم شدن ارتفاع مخزن 80 شد .

                       مانور زلزله ناحیه 3 منطقه 3

همزمان با حضور مهندس عظیمی مدیرومهندس نامداری رییس ناحیه سه،واعزام گروه های مورد نظر ،جابجایی آبگیری محدوده مورد نظر از بال شرقی مخزن 80 به مخزن 58 به جهت کاهش محدوده قطع آب به قرار وترتیب برنامه ریزی شده،با توجه به بی اطلاعی عوامل اجرایی(کارگران امدادی ناحیه وبرخی از مسوولان دست اندرکار)به سرعت ودقت انجام پذیرفت.

 درهنگام اجرای عملیات به طور تصادفی مشاهده آبزدگی بر روی لوله 150 میلی متری منشعب از لوله900 بال شرقی مخزن 80 به موقع بررسی و با توجه به عدم آب بندی شیرخط 150 میلی متری موجود بر روی لوله ،با فراهم ساختن ابزار مورد نیاز شیرخط مذکور تعویض ولوله 150میلی متری نیز تعمیر ودر مدار قرار گرفت.

"مهندس حمیدعظیمی"در تشریح ابعاد مختلف اجرای این مانور طی مصاحبه ای اظهار داشت:محدوده قطع آب جهت انجام عملیات کمک رسانی در این زلزله فرضی، فقط در حریم حادثه به شیوه ای انتخاب و به اجرا گذاشته شدکه حین عملیات هیچ یک از مشترکین محدوده مذکور دچار بی آبی نشوند.

                                 مانور زلزله ناحیه 3 منطقه 3

وی در ادامه دست آورد های مانور را خودارزیابی،برنامه ریزی مناسب،حقیقی بودن فضای مانور وانجام عملیات،انتخاب مناسب محدوده به لحاظ وقوع احتمالی حادثه درآینده(به لحاظ اجرای عملیات غیر هم سطح شهرداری منطقه پنج)،شناخت توان واقعی نیروهای عملیاتی وامکانات وتجهیزات در شرایط اضطرار وشناخت وارتقا قدرت تصمیم گیری مسوولان امر وشناسایی نقاط بهبود سیستم امدادرسانی منطقه برشمرد.

۱۳ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۴:۵۶

اظهارنظر

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.