اخبار

به دستور مهندس براتی : نشست بازنگری عملکرد استان معین آبفای منطقه سه درمانوربرگزار شد

به دستور مهندس براتی :  نشست بازنگری عملکرد استان معین آبفای منطقه سه درمانوربرگزار شد
با پیشنهاد رییس گروه ومجری مرکز مدیریت بحران وبه دستور مدیر عامل شرکت آبفای شهر تهران ،مبنی برانجام نشست بررسی کارشناسانه مشارکت استان های معین وجانشین مانور بحران شهر تهران،هیئتی از مدیران آبفای منطقه سه درقزوین ، به نقدامکانات ومحدودیت های مانورپرداختند.
      با پیشنهاد رییس گروه ومجری مرکز مدیریت بحران وبه دستور مدیر عامل شرکت آبفای شهر تهران ،مبنی برانجام نشست بررسی کارشناسانه مشارکت استان های معین وجانشین مانور بحران شهر تهران،هیئتی از مدیران آبفای منطقه سه درقزوین ، به نقدامکانات ومحدودیت های مانورپرداختند. 
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه تهران:در پی طرح "مهندس مظفری" رییس ومجری مرکز مدیریت بحران و موافقت" مهندس براتی"، هفته گذشته گردهمایی تحلیل عملکرد گروه امدادگران قزوین به عنوان استان معین آبفای منطقه سه همچنین نحوه اقدامات وهمکاری متقابل امداد رسانان منطقه سه ،با هدف ؛عبور از بحران های احتمالی شهر تهران،بازدید از تاسیسات وشبکه آبرسانی استان های معین وجانشین ،قدردانی از تلاش وهمکاری گروه امدادگران و تقدیم یادمان مانور به عوامل اجرایی استان های معین وجانشین در قزوین برگزار شد.
این گزارش می افزاید:طی این دیدار که معاون بهره برداری،مدیران نواحی(یک) امیرآباد و(سه)سردارجنگل ،مدیر روابط عمومی وفرمانه پایگاه بسیج ثامن الحجج(ع) از آبفای منطقه سه و مهندس مظفری مدیر عامل،معاونین،مدیران شهرستان ها،مدیر روابط عمومی و فرمانده بسیج شرکت آبفای استان قزوین ومهندس آهنی مدیریت ستاد بحران استانداری قزوین  حضور داشتند، ضمن دیدن فیلم  نخستین مانور تخصصی شرکت آبفای شهر تهران تهیه شده توسط روابط عمومی آبفای منطقه سه، گزارش تصویری مذکور از لحاظ اعتبار حرفه ای وتکنیک تدوین مورد تقدیر قرارگرفت و پس از بررسی مجموعه عملکرد صورت پذیرفته، "مهندس مظفری"با بیان سخنانی به نیابت از سوی "مهندس براتی"مدیر عامل شرکت آبفای شهر تهران ازتلاش مشارکت جویانه "مهندس حیدری" مدیریت آبفای منطقه سه و کلیه همکاران مسؤول و مجری درطرح قدردانی به عمل آورده و لوح تقدیری اهدا کرد .
بر اساس این گزارش:در ادامه این نشست،"مهندس آهنی "مدیر ستاد بحران استانداری قزوین ، تلاش های اثر بخش امدادرسانان قزوین ومنطقه سه راستود وبا اعلام جمع بندی وبرشمردن نتایج ودستاورد های مانور مذکور رهنمودها وپیشنهاداتی به منظور تسهیل وبهبود انجام این رویکرد واقدامات اصلی در بروزبحران های احتمالی ارایه کرد و اظهار داشت؛ "در صورت وقوع زلزله با ابعاد هفت ریشتر در تهران ،امکان مسدود شدن راه های مواصلاتی زیاد است در نتیجه بیم این می رود که هیچ یک نیروهای امداد رسانی در آن زمان حادثه قادر نباشند به موقع در میدان عمل ظاهر شوند از این رو انجام واستمرار مانورهای حساب شده آتی می تواند درارتقا دانش و مهارت مدیران وبرنامه ریزان بحران و امدادگران بیفزاید.
  "مهندس موحد"معاون بهره برداری و فرمانده سازماندهی مانور بحران درآبفای منطقه سه نیز ، به طور متقابل؛ پیام تشکر ولوح تقدیر مدیریت منطقه را به "مهندس مظفری" وامدادگران قزوین تقدیم داشته و با اشاره به نقاط ضعف وقوت کاربردی مانور زلزله؛نظم وشفافیت عملکرد امدادرسانان قزوینی را ستود ونبود تجهیزات وماشین آلات کافی وتوجه به ارتباط مستمر به منظور اشراف وتسلط بر شبکه آبرسانی برای دستیابی به بینش کامل وبه تبع آن امداد رسانی مؤثرتر درمواقع بروز زلزله را اهم الزامات جهت برنامه ریزی برشمرد. 

قزوین1

۱۵ آذر ۱۳۸۹ ۰۹:۲۶

اظهارنظر

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.