دانستنیهای ​ضروری مشترکین

دانستنیهای  مشترکین :                                 

        صورتحساب آب بها در دوره های تقریباً 45 روزه ، صادر و ارسال می شود چنانچه بیش از 15 روز در وصول آن تاخیر افتاد ، مراتب را به ناحیه خدمات مشترکین ذیربط اعلام فرمایید .

       لطفا به تاریخ مراجعه بعدی مامور قرائت کنتور، مندرج بر روی صورتحساب آب بها توجه نموده و در تاریخ مذکور در محل حضور داشته باشید. لازم به ذکر است در صورت عدم حضور شما، مامور قرائت کنتور کارت عدم حضور صادر می کند تا با قرائت صحیح رقم کنتور حداکثر ظرف 48 ساعت مراتب را به شماره تلفن های در ناحیه یک   66941816 ، ناحیه دو 44033318 ، ناحیه سه 44470504  و ناحیه چهار 44720088 اعلام فرمائید .

        درصورت مشاهده اشتباه در رقم قرائت کنتور بر روی قبض آب بها ، رقم صحیح کارکرد کنتور را به شماره تلفن های درناحیه یک  66941816 ، ناحیه دو44033318 ، ناحیه سه 44470504  و ناحیه چهار44720088اعلام فرمائید .

Ø       برای سهولت در امر قرائت کنتور از پوشاندن ،پارک خودرو و یا قرار دادن اشیاء بر روی کنتور و همچنین ممانعت از قرائت آن جدا خودداری فرمائید .در غیر اینصورت ،این منطقه پس از ابلاغ اطلاعیه در صورت عدم توجه نسبت قطع انشعاب اقدام می کند و دایر شدن مجدد انشعاب ، منوط به سپردن تعهد کتبی و پرداخت هزینه های قطع و وصل توسط مشترک خواهد بود .  

Ø        برای سهولت در قرائت کنتور ،توزیع قبض آب بهاء و تسریع در شناسایی محل ،به هنگام بروز حادثه (شکستگی کنتور یا انشعاب) از جابجایی پلاک آب خودداری نموده و در صورت تجدید بنا ،پلاک آب را جنب در ورودی اصلی ساختمان نصب فرمائید .

        به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به ملک در اثر شکستگی لوله انشعاب و تاسیسات آب و فاضلاب ،کلاهک محفظه شیر انشعاب را که در امتداد اطاقجه کنتور و قبل از در ورودی قرار گرفته همواره مرئی نگهداشته و از پوشاندن آن به وسیله آسفالت   ،سیمان ، موزائیک و غیره جداً خودداری فرمائید، در غیر اینصورت آب و فاضلاب هیچ گونه مسئولیتی در برابر وارد شدن خسارت به ملک بر اثر حادثه را عهده دار نخواهد شد.

        با کنترل دوره ای لوله کشی داخلی ساختمان نسبت به عدم نشتی آن اطمینان حاصل فرمائید .این عمل با بستن کلیه شیرهای آب ملک و بررسی کارکرد کنتور میسر خواهد بود .

 در صورت وجود سایر منابع تامین کننده آب در داخل ملک (مثلا چاه ) مشترک حق ندارد آنرا به شبکه توزیع آب وصل کند و چنانچه تاسیسات لوله کشی داخلی ملک مشترک به نحوی باشد که برای ساکنین و یا شبکه عومی آب ،احتمال آلودگی و یا اتلاف آب را داشته باشد این منطقه بلافاصله نسبت به قطع انشعاب (آب ) مبادرت خواهد کرد و مشترک با دریافت اولین اخطار باید نسبت به تعویض و ترمیم آن با هزینه خود و طبق نظر آب و فاضلاب منطقه سه اقدام کند .  در ضمن وصل مجدد انشعاب منوط به رفع نقایص یاد شده و پرداخت هزینه های قطع و وصل خواهد بود .

        در صورت شکستگی لوله کشی داخلی به سرعت نسبت به تعمیر آن اقدام نموده و (در املاک مسکونی) قبل از پوشش کامل محل تعمیر با مراجعه به ناحیه خدمات مشترکین مربوطه فرم تقاضای بازدید تلف لوله کشی داخلی را تکمیل فرمایید تا مراتب رسیدگی شود.

در صورت از کار افتادگی  کنتور مراتب را تلفنی به ناحیه خدمات مشترکین مربوطه گزارش کنید ، تا پس از بررسی نسبت به تعویض آن اقدام شود.

نرخ آب بهاء به میزان مصرف آن بستگی دارد لذا به منظور جلوگیری از افزایش نرخ و محاسبه تصاعدی در استفاده صحیح و مناسب از آب شرب و بهداشتی کوشا باشیم . 

        آب و فاضلاب مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وحود امکانات فنی ، آب و فاضلاب منطقه سه می تواند برای ساخت و ساز با عقد قراداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت نکات زیر اقدام کند :

1 - بر اساس تعداد واحدها و میزان آب مورد نیاز ،مبلغ هزینه های عمومی انشعاب محاسبه و دریافت خواهد شد .

 2- پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس ارزیابی ملک توسط آب و فاضلاب منطقه سه ، ما به تفاوت احتمالی تغییر مشخصات ملک بر اساس جدول هزینه های عمومی انشعاب به نرح روز محاسبه و کارسازی خواهد شد .

3- نرخ آب مصرفی برای ساخت و ساز برابر تعرفه آب آزاد محاسبه می شود.

4- نرخ آب بهاء و خدمات دفع فاضلاب پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس ارائه مدارک قانونی و تایید شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه 3 برابر تعرفه کاربری مربوطه اعمال می شود .

     انجام  لوله کشی های داخلی آب و مسئولیت اجرای صحیح آن به عهده مشترک بوده و آب و فاضلاب منطقه سه فقط موظف به تامین فشار متعارف شبکه آب می باشد و در مورد ساحتمان های بلند ( بیش از 4 طبقه و یا بیشتر از 8 واحد ) مشترک باید با نظر کمیته فنی آبفای منطقه سه با تعبیه مخزن ذخیره ای که آب بصورت آزاد وارد آن می شود. به وسیله پمپاژ از این منبع فشار مورد نیاز در طبقات ساختمان را تامین کند . در ضمن لازم به ذکر است حجم مخزن ذخیره  به ازای هر واحد حداقل 250 لیتر پیش بینی شود .

       به منظور تغییر نام پرونده به نام انتقال گیرنده و همچنین پاسخ به استعلام های محضری انجام مراحل زیر ضروری است :  ارزیابی مجدد ملک ، تسویه حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحد ها و ظرفیت قراردادی ،تغییر کاربری ،قبوض پرداخت نشده ،اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانک.

       چنانچه اشکالی در نام ونام خانوادگی ونشانی و یا تعداد واحد مندرج در قبض آب بها مشاهده نمودید، با مراجعه به شرکت آب وفاضلاب منطقه 3شهرتهران (ناحیه ذیربط) نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید.

       بدهی های آب بها و انشعاب مربوط به ملک میباشد، لذا درصورت خرید ، فروش یا اجاره املاک نسبت به دریافت استعلام از شرکت آب و فاضلاب ناحیه خود اقدام نمائید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید   در صورت شروع بنایی و یا ایجاد هر گونه تغییر در تعداد واحد یا وضعیت ملک ازکاربری مسکونی به غیر مسکونی  یا برعکس ، مراتب را حتماًبه شرکت آب و فاضلاب ناحیه خود اطلاع دهید تا مشمول پرداخت هزینه های اضافی نگردید.

 

     لطفا قبل از خرید انشعاب به نکات زیر توجه فرمایید:

1.  داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند (به استناد ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و بند 1-23-4 آیین­نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه­های آب و فاضلاب).

2.  پرداخت هرگونه وجه نقد به نمایندگان شرکت (کارکنان و پیمانکاران) در ازای دریافت خدمت ممنوع است. واریز کلیه هزینه­های برقراری انشعاب آب و فاضلاب از طریق سامانه پرداخت بانکی انجام می­شود.

3.  حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر برای واریز هزینه­های متفرقه اختصاص دارد.

4.  انشعاب واگذار شده صرفاً متعلق به ملک مورد تقاضا است. هرگونه تغییر در مشخصات ملک ـ اعم از تغییر تعداد واحد، تغییرکاربری، تغییرصنف و تغییر حجم فعالیت ـ باید به شرکت اطلاع داده شود و نسبت به پرداخت هزینه­های تصحیح قرارداد اقدام گردد.

5.  هرگونه استفاده از انشعاب واگذار شده آب به ملک دیگر غیرمجاز است و ضمن قطع انشعاب، مشمول جریمه خواهد شد (به استناد ردیف ز بند 39-4 آیین­نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه­های آب و فاضلاب).

6.  در راستای صیانت از حقوق مردم، پرتال شرکت به نشانی اینترنتی http://t3ww.tpww.ir آماده پاسخگویی به سوالات شما است. در این پرتال خدمات الکترونیک به شرح زیر ارائه می­شود:

الف) ثبت درخواست خدمات به صورت الکترونیک در گزینه "درخواست خدمات غیرحضوری به مشترکین"

ب ) مشاهده سوابق قبض آب مصرفی، چاپ آخرین قبض، حجم مصرف و ... طی دوسال اخیر و اطمینان از صحت محاسبه آب­بهای مصرفی، در گزینه "سامانه پاسخگویی جامع به مشترکین"

ج ) آشنایی با آخرین تعرفه­های مصوب و نحوه محاسبه صورتحساب فروش انشعاب و آب­بهای مصرفی در گزینه" سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین"