تعرفه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب برای هر متر مکعب 

ضریب قیمتی ۱

ضریب قیمتی ۱,۴۵

ضریب قیمتی ۱,۱۳

 ضریب قیمتی ۱,۰۴


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۵

اطلاعات بیشتر :