فعالیت شرکت

پروژه های سازمانی (فعالیت های شاخص)

مدیریت فشار

افزایش سرعت و کیفیت تعمیرات

بررسی انشعابات، جمع آوری موقت و قطع انشعاب

نصب کنتور بر روی املاک وابسته به شرکت

تعویض کنتورهای از کار افتاده ی خراب

نصب تجهیزات قرائت از راه دور بر روی کنتورهای انشعابات خاص

شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز

اجرای نظام بازرسی و نظارت شبکه توزیع اب با هدف نظارت در تحقق کاهش ابهای به حساب نیامده ( انشعابات غیر مجاز،بدهی های معوقه ، تخلفات بخش ساخت و ساز )

بهینه سازی ابر محدوده های شبکه توزیع آب

مقاوم سازی شبکه و تاسیسات موجود در حریم گسل

جابجایی و رفع تعارض خطوط و تاسیسات شبکه توزیع آب با سایر تاسیسات شهری و عوارض شهری

افزایش تعداد پارامترهای در حال آزمون

تهیه و بررسی مستمر نقشه های تراکم حوادث شبکه و تاسیسات توزیع

شناسایی و بررسی مستمر نقاط کور و بحرانی شبکه توزیع

پایش پیوسته مبادی ورودی شبکه توزیع به لحاظ کیفی

توسعه مخازن ذخیره

توسعه خطوط انتقال و شبکه

توسعه شبکه توزیع آب

اصلاح و بازسازی خطوط و تاسیسات فرسوده شبکه توزیع آب

اصلاح و رفع معضلات هیدرولیکی شبکه توزیع آب

احداث ساختمان های جدید

مطالعات نصب تجهیزات برقی بر روی شیرآلات سنگین

نصب و به کارگیری تگ های RFIDتجهیزات شبکه توزیع آب

سامانه نظارت آنلاین و نصب تگ های RFIDدر شبکه جمع آوری فاضلاب

اجرای سامانه اسکادا

برقدار کردن مخازن آب روستایی

تجهیز سیستم آب ژاول زنی مخازن آب روستایی

مدیریت  هوشمند شبکه توزیع آب (تصمیم یار)

توسعه آرشیو الکترونیکی

اجرای مطالعات آبرسانی اضطراری

فرهنگ سازی و مدیریت بهینه الگوی مصرف

استخراج و رفع نقاط بحرانی شبکه جمع آوری فاضلاب (خروجی از گزارشات ویدئومتری )

اجرای عملیات pm شستشو و لایروبی طبق تقویم سالیانه نت

استخراج دریچه های ادم روهایی که نیاز به همسطح سازی دارند از گزارشات بازدید و مانور

بازرسی و ویدئومتری از شبکه جمع اوری فاضلاب و پیمایش شبکه

نصب انشعاب فاضلاب

طراحی و انجام پهنه بندی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

 مجازی‌سازی دسکتاپ

ایجاد بستر فیبر نوری  ارتباط ستاد و نواحی

نوسازی و تجهیز سیستم ارتباطات رادیویی (بی‌سیم)

نوسازی و تجهیز سیستم ارتباطات رادیویی (لینک های وایرلس)

 پیاده ‌سازی سامانه کنترل و نظارت هوشمند و مانیتورینگ

بررسی و شناسایی سرویس ها و خدمات الکترونیکی قابل عرضه در سطح شرکت

طراحی و پیاده‌سازی نظام معماری داده و فرایندهای شرکت

تشکیل و ساماندهی بانک اطلاعات مدرسین دوره‌های آموزشی

نیاز سنجی آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیاز کارکنان

ایجاد و ساماندهی کتابخانه و بانک اطلاعاتی منابع آموزشی

پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM

پیاده سازی مدیریت دانش KM

پیاده‌سازی توسعه عملکرد کیفیت QFD

 طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش و پایش عملکرد کارکنان

طراحی و پیاده‌سازی نظام غنی‌سازی مشاغل

الکترونیکی کردن اطلاعات و پرونده های پرسنلی

به روز رسانی سیستم اطلاعات پرسنلی

طراحی و پیاده‌سازی نظام تشویق و تنبیه

طراحی نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقا مسیر شغلی

توسعه خدمات و تجهیزات  درمانی و سلامت

توسعه خدمات ورزشی

توسعه و تجهیز ابنیه موردنیاز (حفاظت پرسنلی، استاد و IT)

توسعه و تجهیز ابنیه موردنیاز ناحیه 1 (تجهیز آسایشگاه و اتاقک نگهبانی امداد فاضلاب)

طراحی و پیاده‌سازی نظام ساماندهی 5S در سطح شرکت

نیازسنجی آموزشی HSE

اخذ HSE plan از کلیه پیمانکاران

سنجش و پایش سلامت کارکنان

طراحی  بروزرسانی برنامه راهبردی شرکت

طراحی و پیاده‌سازی سامانه کنترل و نظارت هوشمند و مانیتورینگ

پیاده‌سازی نظام ارزیابی و سنجش و پایش عملکرد شرکت

"یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی براساس استانداردهای جهانی

 ISO 10015-9001-14001-17025-50001  "

پیاده سازی نظام مدیریت اموال و دارایی های فیزیکی

استقرار سامانه اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات غیرحضوری

 ساماندهی و ثبت اطلاعات و تجهیزات انشعابات

حذف قبوض آب‌بها و ارسال از طریق سیستم تلفنی

طراحی و تدوین طرح افکارسنجی و نظرسنجی از مشترکین

اتوماسیون انبارداری

طراحی و پیاده‌سازی کمپین و نظام تبلیغات اطلاع‌رسانی

طراحی و تدوین الگوی مدیریت مصرف آب و فرهنگ سازی

ارتباطات و نظرسنجی از نیازها و انتظارات پیمانکاران

 سنجش و ارزیابی و امتیازدهی به پیمانکاران

تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز

شناسایی املاک و برج ها وانشعابات خاص

پیش فروش انشعابات فاضلاب

رفع مغایرت تعداد واحدها و ظرفیت قراردادی فی مابین انشعابات اب و فاضلاب

بالانس طبقات مصرف

قراردادهای خانواده BOT

فاینانس جاری

طراحی و پیاده‌سازی نظام مهندسی ارزش

 استقرار و راه‌اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

کنترل و پایش حسابداری قیمت تمام شده هر متر مکعب آب و اطلاعع رسانی در دوره های سه ماهه

خرید و نصب سلول‌های نوری (فتولتائیک)

 همکاری علمی و پژوهشی با نهادهای معتبر داخلی