وضعیت موجود شبکه توزیع

  تعداد مخازن : 17مخزن

 حجم کل مخازن موجود : 435900متر مکعب

 اختلاف ارتفاع پائین ترین و بالاترین نقاط : 551,5متر

طول شبکه موجود : 1426 کیلومتر

تعداد تعداد شیرآلات شبکه توزیع  : 15937 عدد

تعداد تعداد شیرهای فشارشکن شبکه توزیع  : 147 دستگاه

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.