بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز  statement) vision )

شرکتی پیشتاز و سرآمد در ارائه خدمات بهینه توزیع آب شرب و جمع آوری فاضلاب درسطح کشور درسال 1404

 (14 درصد آب بدون درآمد     0 مراجعه حضوری مشترکین     واگذاری 4 روزه انشعاب )

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.