بیانیه ماموریت

  ماموریت شرکت آب و فاضلاب منطقه سه تهران، مدیریت موثر توزیع آب شرب سالم و نیز جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در سطح استانداردهای معتبر است. این شرکت با بهره گیری از دانش روز و فناوری های نوین، مدیریت کارامد چرخه عمر تاسیسات و زیرساخت های تحت پوشش را بر عهده دارد.

شرکت ابفای منطقه 3 با تکیه بر توانایی کارکنان متخصص و متعهد، نسبت به ارایه خدمات مطلوب و به هنگام به مشترکین خود اقدام نموده و با رعایت الزامات زیست محیطی، سلامت و رضایت ذینفعان را فراهم می سازد.