شرکت آب و فاضلاب استان تهران/فراخوان تامین کنندگان کالا و خدمات

فراخوان تامین کنندگان کالا و خدمات

فراخوان تامین کنندگان کالا و خدمات
*
*
*
*
مدارک زیر ضمیمه گردد:
*مدارک ضمیمه شده را با تیک مشخص کنید*
<< حداکثر حجم مجاز برای ارسال فایل 4mb می باشد و پسوندهای مجاز jpg و pdf می باشد >>
پیوست :


* = ضروری