خرید(شامل: تهیه ، بارگیری ،حمل ، تخلیه و تحویل) انواع شیرآلات،لوله ، اتصالات و اقلام مورد نیاز برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب.

مناقصه

99/12

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.