خرید ( شامل: تهیه ، ‌بارگیری ، حمل ، تخلیه وتحویل) کنتور آب کامل الکترومغناطیسی و التراسونیک در اقطار مختلف.

مناقصه

99/14

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.