خرید شامل (تهیه، ساخت،پوشش داخلی و خارجی، ‌بارگیری ، حمل و باراندازی، تخلیه و تحویل) لوله های فولادی طرح آبرسانی منطقه22 شهرتهران.

مناقصه

99/27

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران